CGT considera de frau la situació que s’està vivint, on un elevat percentatge de treballadors estan patint una situació precària 

El creixement de la temporalitat aquests darrers anys al sector sanitari ICS ha augmentat notablement fins a arribar a la xifra de representar el 45% dels professionals assistencials, situant-se el sector sanitari per sobre de la resta de sectors públics. Aquesta xifra fins i tot supera l’àmbit de la sanitat privada. Anteriorment, el percentatge d’interinitat se situava per sota del 10%. Els mateixos treballadors, en veure totes les dades se senten “persones d’un sol ús”.

Nombroses sentències afirmen que aquests contractes no poden ser considerats temporals perquè atenen a necessitats permanents i estables de l’activitat dels centres. Haurien de ser convertits en contractes indefinits, no fixes. Sempre amb el corresponent dret a indemnització com a mesura compensatòria. Per exemple, la Directiva Europea determina que la temporalitat ha de tenir un límit de 3 anys en el cas dels treballadors públics, i que a més les normatives nacionals han d’incloure mesures de sanció per a l’empresa que abusa i altres compensatòries per al treballador en situació d’abús de temporalitat. Per tant la CGT, reclama la conversió dels afectats a indefinits no fixos i amb dret a indemnització.

Davant aquest cas, el sindicat també reclama una sèrie de mesures excepcionals. Es vol el reconeixement per part de l’administració del frau en matèria de contractació i l’aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP a tots els afectats pel frau.

 

 

Categories: DRETA 2, NOTICIES

Leave a Reply