El PDECAT i l’Agrupament Catalanista de Montblanc, amb els seus vots a favor, van fer possible tirar endavant la modificació puntual del Pla General del municipi a l’àmbit del Pont Vell. CUP i FIC van votar en contra.  

 La modificació puntual del Pla General té com a finalitat millorar les condicions urbanístiques en l’entrada pel Pont Vell al centre històric de Montblanc. Part de la modificació està inclosa al Pla Especial de Reforma Interior (PERI), i la resta, a l’illa residencial que conté l’antiga bòbila.

L’aprovació té lloc després de rebre els informes favorables dels ajuntaments de Vilaverd, Vimbodí i Poblet, Barberà de la Conca i Valls i de l’Agència Catalana de l’Aigua.

A més, la proposta aprovada manté l’ordenació actual de l’illa situada al costat sud-oest del Pont Vell, tal com demana la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona.

A més, s’han resol les 7 al·legacions presentades per un veí a l’aprovació inicial d’aquesta modificació.

 

Categories: ESQUERRA 3, NOTICIES

Leave a Reply