Fa uns dies vaig llegar un article d’en Carlos Fuente. Fuente és, a banda del seu bagatge personal, una de les persones que es pot considerar un “savi del protocol”. Jo vaig tenir la sort de conèixer-lo quan estudiava a Madrid i us puc assegurar que els seus coneixements no deixen a ningú indiferent sota aquella humilitat que el caracteritza.

El seu article definia amb exactitud la diferència entre honorífic i emèrit. Avui us faré un resum del seu article, ja que ens pot servir a tots per no confondre aquests dos termes.
Afirmava que no ens hem de referir al Rei Joan Carles ni a la Reina Sofia com a reis emèrits sinó com a reis honorífics.

La normativa els hi concedeix el títol amb “caràcter honorífic” de rei i reina i honors de Príncep d’Astúries.
Emèrit, és una persona que s’ha jubilat per mèrits i manté els seus honors i alguna de les seves funcions.

Menció honorífica, és una distinció, aplicada al càrrec però que no comporta exercici efectiu. Un emèrit pot conservar les seves funcions i un honorífic no i aquest és el cas del rei Joan Carles i de la reina Sofia.

Signos el RD 470/2014 de 13 de juny: “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares.

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para la Princesa o el Príncipe de Asturias consortes en dicho Real Decreto.”

Recomanava en Fuente, i penso que és lògic recorda-ho, que encara que sentim en molts programes el terme: el rei emèrit, no és correcte. Així doncs, intentem rectificar aquest adjectiu quan ens referim als reis honorífics.
Gracias Carlos, como siempre nos aportas luz en todos los temas.

Mar TORIBIO
Experta en Protocolo

 

Leave a Reply