El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona (SEPRONA), ha intervingut 131 quilos de pop il·legal al Deltebre, quan era transportat, sense cap tipus de documentació, en una furgoneta que procedia del port pesquer de Sant Joan de Deltebre.

El SEPRONA juntament amb agents d’Inspecció Pesquera de la Generalitat de Catalunya, van observar l’arribada al port de Sant Joan de Deltebre d’una embarcació pesquera, un cop amarrada la mateixa va començar la tasca de desestiba ( descàrrega), podent apreciar com s’introduïen a l’interior d’un vehicle de càrrega diversos cistells de plàstic contenint algun tipus de peix, abandonant posteriorment el vehicle al recinte portuari per dirigir-se a un magatzem ubicat a la localitat de Deltebre.

Després de ser interceptat a l’entrada d’aquest magatzem i procedir a la inspecció de la càrrega, es va comprovar que portava 4 cabassos de plàstic que contenien 121 quilos de pop en total, sense disposar la persona identificada del document de transport que empara el trasllat de captures des del punt de desestiba fins al lloc de venda.

Per aquest motiu es va procedir a la inspecció del magatzem on s’anava a efectuar el dipòsit de les captures, localitzant dos baguls congeladors i en el seu interior 4 pops amb un pes total de 10 quilos, en fase de congelació.

Aquest material  no disposava del document de traçabilitat que acredita la procedència del mateix, pel que va ser denunciat per infringir diversos conceptes de la normativa relacionada amb la primera venda de productes pesquers.

Un cop realitzats els controls sanitaris pertinents per a garantir-ne el consum, seran donats a un centre de beneficència o banc d’aliments.

 

Categories: ESQUERRA 2, NOTICIES, PORTADA

Leave a Reply